KÖRNINGSGÅRDEN
I HJÄRTAT AV
HÖGA KUSTEN

Körningsgården är en kulturgård mitt i hjärtat av Nordingrå, Höga Kusten.

Gården har varit pensionat sedan 1930, men byggdes på 1800-talet som socknens finaste bondgård i en jordbruks och fiskebygd. Huset har även varit bank och handelsbod.

Flertalet kända konstnärer har genom åren besökt gården. Prins Eugen någon gång på 1930-talet och den framstående japanske konstnären Kaii Higashiyama. Erland Cullberg vistades ofta här och lämnade både verk och ateljé efter sig. Många konstnärer har fängslats av ljuset och landskapet. Målarkurser har varit ett återkommande inslag som vi hoppas ska fortsätta.

Birgit Dahlgren drev pensionatet i 40 år och var initiativtagare till den årligt återkommande och välbesökta Konstrundan.

 

Den infaller varje pingsthelg, så också i år, välkommen!

Aktuellt

Kontakta oss
Adress: Körning 122, 870 30 Nordingrå
Tel: 070-297 31 01
Mail: info@korningsgarden.se
  • Körningsgården facebooksida
  • Körningsgården instagram
Pingst på Körningsgården

Vi kommer att hålla öppet för kaffeservering 22-23 maj.

Sommarcafé i juli

På eftermiddagarna 12.30 - 17.00 

har vi café dit alla kan kan komma och fika...